TERMENI SI CONDIŢII WWW.TOY-JOY.RO

 

1.  DEFINIŢII ŞI TERMENI

 

TOY-JOY.ro – este denumirea comercială a DACO INVEST SRL, persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Cluj Napoca, str. Tudor Vladimirescu FN,având număr de ordine în Registrul Comerţului J12/3946/2006, cod unic de înregistrare fiscală RO 19217524. 

Vânzător – TOY-JOY.ro. 

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comandă. 

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către TOY-JOY.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între TOY-JOY.ro şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT. 

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale. 

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adaugă Conţinut pe Site. Nickname-ul este asociat informaţiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”. 

Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii Bunuri, etc.). 

Site – domeniul www.toy-joy.ro şi subdomeniile acestuia. 

Comandă – un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia să de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site. 

Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătoruluică urmare a Contractului încheiat. 

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioada limitată de timpstabilită de către Vânzător. 

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului. 

Review – o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de arealiza comentarii calitative şi de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către producător. 

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacţie va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupraunui produs sau serviciu. 

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către toy-joy.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului decarduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare. 2. DOCUMENTE CONTRACTUALE 2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunilecomerciale. 

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. 

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifică cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunurişi/sau Servicii din Comandă va anunţă Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returnasuma achitată. 

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sauSMS a notificării de expediere a Comenzii. 

2.5. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe Site vor stă la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis decătre Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate. 3. POLITICĂ DE VÂNZARE ONLINE 3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător din România. Pentru motive justificate toy-joy.ro îşi rezervă dreptul de arestricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plata acceptate, în cazul în care consideră că înbaza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel toy-joy.ro . 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această. 

3.3. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A., cu excepţia abonamentelor de voce şi/sau date,care sunt exprimate în euro (EUR) şi nu includ T.V.A. 


3.5. Dacă aveţi probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoană cu care discutaţi, puteţi lua legătură pentru o conciliereinternă gratuită cu Dimitriu Alexandra la adresa de email comenzi@toy-joy.ro. 4. COMANDĂ 4.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comandă efectuândplata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsură în careexistă stoc disponibil pentru această. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului. 4.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la datăplasării Comenzii. 4.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în careeste necesară contactarea Cumpărătorului. 4.4. Vânzătorul poate anula Comandă efectuată de către Cumpărător, în urmă unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: 
4.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online; 
4.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de toy-joy.ro , în cazul plăţii online; 
4.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte; 

4.4.4. In cazul in care vanzatoarul a introdus un pret gresit(dezitoriu) si care este sub pretul de achizitie conform articolului 17 din  ordonanta 99/2000;


4.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comandă este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la dată informăriiVânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează: 

4.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata; 
4.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar; 

4.6. Vânzătorul va putea amână rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazulîn care nu s-a oferit să recupereze el însuşi Bunurile (se va lua dată cea mai recentă). 

4.7. În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupraacestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la dată la care Vânzătorul a luat lacunoştinţă acest fapt sau de la dată la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului. 

4.8. Livrarea produselor se va face oriunde în ţară (România), prin intermediul unor firme de curierat rapid, în termen de maxim 7 zile lucrătoare. NU facem livrări prinPoştă Română. TOY-JOY.ro îşi rezervă dreptul să efectueze confirmarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea clienţilor. Datorită rotaţiei mari a stocurilorşi a actualizării acestora doar la anumite intervale de timp, pot apărea cazuri în care marfă comandată să nu poată fi livrată, cazuri în care clientul va fi informat.În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menţionată, el va fi contactat telefonic de către firma de curierat. 

 

5. FACTURARE – PLATA 5.1. Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate în cadrul site-ului www.toy-joy.ro includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare. 

5.2. Preţul, modalitatea de plata şi termenul de plata sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. 

5.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii ce conţine Bunuri vândute de toy-joy.ro , exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii înContul Cumpărătorului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul sau. 

5.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau şide a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont. 

5.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul sau, va deţine o evidenţă a facturilor emise de toy-joy.ro , putându-le salva şi arhivă larândul sau în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte. 

5.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către toy-joy.ro în Contul sauprin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul sau. 

5.7. În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: comenzi@toy-joy.ro. 

5.8. Metodele de plata agreate în acest moment pe www.toy-joy.ro sunt: plata ramburs cash la livrarea produselor, plata cu cardul pe site prin intermediul aplicaţieisecurizate oferită de Banca Transilvania, plata prin transfer bancar în contul nostru din Banca Transilvania (IBAN : RO77 BTRL RONC RT00 D499 0803 Beneficiar DACO INVEST SRL ) 

5.9 Marfă poate fi returnată, de către client la sediul vânzătorului, în termen de 14 zile calendaristice de la dată primirii produsului (cf.OUG 34/2014,), rambursarea sumelor plătite efectuându-se în maxim 14 zile calendaristice de la returnarea produsuluii în bună regulă (OUG 34/2014). Conform legislaţiei din România puteţi săreturnaţi produsele cumpărate în termen de 14 zile calendaristice de la cumpărarea lor cu obligaţia de a returna produsul intact, în ambalajul original. 

Legislaţia în vigoare se aplică persoanelor fizice. Aşadar, dumneavoastră aveţi dreptul de a denunţă unilateral contractul la distanţă, în termen de 14 zile lucrătoare,fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. 

Singurele costuri care pot cădea în sarcina dumneavoastră, sunt cheltuielile directe de returnare a produselor (costul transportului). Produsul returnat nu trebuie săfie deteriorat, să nu conţină urme de utilizare, să fie returnat în ambalajul sau original, de asemenea nedeteriorat, cu toate accesoriile şi etichetele intacte şi săaibă asupra să toate documentele însoţitoare cu care a fost expediat. În caz contrar conform legii, se vor aplică penalităţi. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de către client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în termen de 14 de zile de la retur. Putem amână rambursarea până la dată la care primim înapoiprodusele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovadă că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă dată cea mai apropiată. Dacă produsul returnat este deteriorat, are semne clare de utilizare şi nu poate fi vândut că şi produs nou ne rezervăm dreptul de a percepe o taxa pentru a acoperi diferenţa de preţ dintre un produs nou şi un produs deja utilizat sau, în cazul în care este într-o stare ce nu ne permite re-comercializarea lui ne rezervăm dreptul de a refuză produsul. Pentru a putea efectua un retur este nevoie să completaţi acest Model de retragere. Informaţii suplimentare puteţi solicită la adresa: comenzi@toy-joy.ro sau Telefon fix: +4 0737474637; Telefon mobil: +4 0737474637; 6. TRANSFERUL PROPRIETĂŢIi BUNURILOR ŞI GARANŢIE 6.1.Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată înComandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalulVânzătorului). 6.2. Toate produsele comercializate de către www.toy-joy.ro branduite cu marca LEGO® au garanţia de 12 luni din momentul achiziţiei. 

www.toy-joy.ro asigura garanţia tuturor produselor comercializate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora (cu modificările ulterioare) şi conform informaţiilor privind garanţia produselor descrise în certificatul de garanţie a produsului, pentru fiecare produs în parte. 

6.3. În caz de lipsa de conformitate, puteţi solicită, fără plata, repararea sau înlocuirea produsului. Această va avea loc în termen de 15 zile de la dată la care ne-aţi informat asupra defectului! Garanţia se validează cu factură din colet. Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri în legătură cu aceşti termeni de garanţie, nu ezitaţi săne contactaţi prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email comenzi@toy-joy.ro. 

LEGO® a pus la dispoziţia clienţilor un serviciu de Service LEGO® extins şi în România. Încă pe pagină lor nu apare limba română şi nici ţară, dar sperăm că nu este oproblema faptul că este o platforma în engleză şi că ne vor oferi un răspuns eficient în timp util. Pentru diverse probleme există o secţiune de FAQ (întrebări frecvent adresate) şi este foarte posibil să găsiţi acolo răspunsuri la problemele întâmpinate. 

Dacă aţi urmatat toate instrucţiunile din manualul de instrucţiuni şi de pe pagină de service şi totuşi nu aţi rezolvat problema va rugăm să îi contactaţi pe pagină de contact pusă la dispoziţie, Dacă însă nu aveţi succes de cauza va rugăm să reveniţi la noi şi să încercăm să îi contactăm noi în numele d-voastră. 7. RĂSPUNDERE 

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător aoricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.8. CONFIDENŢIALITATE 

8.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. 

8.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire laComandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului. 

8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de autiliza, reproduce, afişa, modifică, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, îninteres propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. TOY-JOY.ro nu va constitui subiect de obligaţiireferitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. 

9. DREPTUL DE COPYRIGHT 

Dreptul de copyright pentru toate informaţiile existente pe acest site este deţinut de DACO INVEST SRL, societate comercială înregistrată în conformitate cu legearomână, cu sediul în Cluj Napoca, Str. Tudor Vladimirescu FN, Cluj, Cod poştal: 400225, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/3946/2006, cod unic deînregistrare fiscală RO 19217524, având număr de operator de date personale 34355. sau de afiliaţii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus, parţialsau integral, ori modificat fără acordul expres exprimat de către DACO INVEST SRL în scris. Se interzice folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conţinutului sau a securităţii acestuia. Conţinutul acestui site este oferit utilizatorilor doar cu scop informaţional şi pentru uz personal şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat cu alte scopuri şi fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate. 

DACO INVEST SRL îşi rezervă toate drepturile pentru acest site şi pentru conţinutul acestuia. Dacă downloadati sau printaţi o copie a conţinutului pentru uz personal, trebuie să deţineţi toate drepturile de autor sau avizul proprietarilor conţinutului. Sunteţi de asemenea de acord să nu afectaţi şi să nu interferati în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricţionează utilizarea, copierea unui conţinut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conţinutului acestuia. 

Adresa de e-mail la care oricine poate raporta eventuală încălcare a dreptului de autor sesizată pe www.toy-joy.ro este comenzi@toy-joy.ro 

10. COOKIE CONTROL 

Website-ul www.toy-joy.ro foloseşte "cookies". Navigând în continuare, va exprimaţi acordul asupra folosirii "cookie"-urilor. 

Acest website foloseşte "cookie"-uri care sunt stocate pe calculatorul tău. "Cookie"-urile sunt fişiere de tip text, care sunt copiate temporar de către website pe hard disk-ul tău. "Cookie"-urile nu provoacă nicio dauna computerului tău şi nici nu conţin viruşi. "Cookie"-urile de pe website-ul nostru nu colectează date personale despreţine. Poţi dezactiva oricând utilizarea acestora prin intermediul setărilor din browser-ul tău. Că regulă, "cookie"-urile sunt utilizate pe website-ul nostru pe duratasesiunii tale pentru evaluarea anonimă, statistică şi pentru îmbunătăţirea relaţiei cu userul. Ocazional, "cookie"-urile pot servi unui scop suplimentar în anumitesecţiuni ale site-ului. Vei fi informat despre acest lucru dacă accesezi una dintre aceste secţiuni. Prin furnizarea datei tale de naştere, eşti de acord să folosim"cookie"-uri. 

11. DATE PERSONALE 

DACO INVEST SRL va aplică toate măsurile de securitate tehnică şi organizatorică, pentru protejarea datelor asupra cărora deţine controlul, împotriva oricărei situaţiide manipulare accidentală sau intenţionată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate. 

Prin crearea unui cont, utilizatorul oferă datele sale şi va primi comunicări prin e-mail periodice care sunt legate de activitatea să în comunitate. Se vor preluainformaţiile din câmpurile: nume, prenume, e-mail. Prin acceptarea condiţiei opţionale de a primi comunicare comercială ulterioară de la www.toy-joy.ro, utilizatorul îşiexprimă acceptul de a primi şi newslettere care comunica orice campanie comercială a Organizatorului. 

www.toy-joy.ro prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a PrelucrăriiDatelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 34355. 

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie(art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). 

12. ACCEPTUL UTILIZATORULUI 

Utilizând şi/sau vizitând acest site (inclusiv tot conţinutul disponibil prin acest site) acceptaţi automat termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului. În cazul încare nu sunteţi de acord cu aceşti termeni, va rugăm să încetaţi utilizarea site-ului. 

13. FORŢĂ MAJORĂ 

13.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţă majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părţilor şi care nu poate fi evitat. 

13.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţiîncetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.