DACO INVEST SRL, 

Sediul social in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu FN,

J12/3946/2006

RO 19217524

 

S.C. DACO INVEST S.R.L („www.toy-joy.ro”) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 34355.

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, toy-joy.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

 

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe toy-joy, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului și de a putea trimite produsele comandate prin intermediul site-ului de comerț electronic www.toy-joy.

 

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a toy-joy, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 34355, și vă dați acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către toy-joy, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către toy-joy, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres si neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către toy-joy atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țara sau străinătate.

 

Prin citirea prezentelor Termene si Condiții ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de incălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

 

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Daco Invest SRL, Str. Tudor Vladimirescu FN, Cluj Napoca, Judetul Cluj, va puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să interveniți asupra datelor transmise;
- să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară
- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

 

Astfel, toy-joy poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptamânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

 

toy-joy nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul toy-joy poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încalcarea securitații, a legii și a termenilor noștri contractuali.

 

De asemenea, toy-joy poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se afla in relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată/ bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor și serviciilor noastre, asigurători.
Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Pagina oficială a Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal